belastingtoeslagen

Huur en zorgtoeslag zijn twee van de belastingtoeslagen die door de overheid en de belastingdienst in het leven zijn geroepen om mensen met de lagere inkomens te ondersteunen in hun uitgaven.

Nu de kosten voor levensonderhoud steeds maar hoger worden en de laagste inkomens nauwelijks meer stijgen zijn er steeds meer mensen die deze belastingtoeslagen nodig hebben. Dankzij deze belastingtoeslagen zijn zaken zoals huur en ziektekostenverzekering nog enigszins betaalbaar.

Huur en zorgtoeslag aanvragen

U kunt via de belastingdienst, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, huurtoeslag en zorgtoeslag aanvragen. Op deze site vind u informatie en uitleg over de huur en zorgtoeslag. Wanneer heeft u hier recht op, hoeveel toeslag kunt u ontvangen en hoe vraagt u deze aan.

Veel mensen hebben wel recht op deze toeslagen, maar weten dit vaak zelf niet en lopen hierdoor veel geld mis. Door middel van onze heldere uitleg over de spelregels van de belastingtoeslagen kunt u hier verandering in brengen.

Huurtoeslag

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van:

Uw verzamelinkomen
Uw vermogen
De hoogte van uw maandelijkse huur

Op onze pagina Huurtoeslag vind u alle informatie die u nodig heeft.

Zorgtoeslag

Sinds 2006 is het zorgstelsel drastisch gewijzigd. Vóór die tijd bestonden er twee verzekeringen. Het ziekenfonds, voor de lagere inkomens, met een betrekkelijk lage maandpremie. En de particuliere ziektekostenverzekering, voor de hogere inkomens. Deze particuliere verzekering was een stuk duurder.

Vanaf 2006 heeft iedereen dezelfde zorgverzekering, met dezelfde basispremie. Om de lagere inkomens hierin te helpen heeft de overheid de zorgtoeslag bedacht. Een belastingtoeslag die ervoor zorgt dat ook voor mensen met lagere inkomens de zorgverzekering betaalbaar blijft.

Óf u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en hoe hoog deze toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Tot zover de algemene uitleg over de belastingtoeslagen. Op de pagina’s huurtoeslag en de pagina zorgtoeslag vind u alle informatie.

Kijk ook eens op belastingschijven voor meer informatie hoe ons belastingsysteem werkt.

Ook vindt u hier informatie over de huurverhogingen:

Huurverhoging 2014